WELCOME TO FREAKY WIZARDNARUTO - HAKU YUKI ACTION FIGURE

Regular price $4.99

NARUTO - HAKU YUKI ACTION FIGURE

  • Pre-owned
  • 5-inch action figure
  • Release Date: 2002
  • Condition: Fair
  • Produced by Masashi Kishimoto